Senast publicerat 09-12-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 590/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att ta hänsyn till psykosociala belastningsfaktorer i arbetarskyddet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum17.11.2022Första undertecknarenMerja Mäkisalo-Ropponen  /sdFrågan lämnad.

Frågan skickad

17.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

29.11.2022social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

09.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

psykosociala faktorerbelastningarbetssäkerhetsocialsektornhälsovårdsbranschen