Senast publicerat 16-12-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 591/2022 rd

Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 1045/2020 rd om affärsverksamhet där gymnasieelever hämtas till kommuner från utlandet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum18.11.2022Första undertecknarenMari Rantanen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

18.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

07.12.2022undervisningsminister
Li Andersson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

16.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

gymnasisterutländska studerandeaffärsverksamhet