Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 592/2022 rd

Skriftligt spörsmål om förebyggande av sexualbrott mot barn

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum18.11.2022Första undertecknarenMarko Kilpi  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

18.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

16.12.2022justitieminister
Anna-Maja Henriksson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

sexuellt utnyttjandebarn (åldersgrupper)sexualbrottförebyggandestödservice