Senast publicerat 16-12-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 593/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga modellen med utställningsarvode till professionella icke-kommersiella gallerier och utställningslokaler

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum18.11.2022Första undertecknarenMari Holopainen  /grönaÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

18.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

09.12.2022vetenskaps- och kulturminister
Petri Honkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

16.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

konstutställningarbildkonstnärerarvodenkonstgallerierutställningslokaler