Senast publicerat 16-12-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 597/2022 rd

Skriftligt spörsmål om miljökonsekvenserna av uppfödning av dovhjortar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum22.11.2022Första undertecknarenAnna Kontula  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

22.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

07.12.2022jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

16.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

dovhjortfarmningmiljöeffekter