Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 598/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utrota våld i skolan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum22.11.2022Första undertecknarenRiikka Slunga-Poutsalo  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

22.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

13.12.2022undervisningsminister
Li Andersson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

skolor (läroanstalter)skolmobbningvåld