Senast publicerat 16-12-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 601/2022 rd

Skriftligt spörsmål om in house-bolagens förhållande till upphandlingslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum23.11.2022Första undertecknarenMatias Marttinen  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

24.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

09.12.2022arbetsminister
Tuula Haatainen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

16.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

offentlig upphandlinglag om offentlig upphandlingkonkurrensutsättningkommunervälfärdsområden