Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 602/2022 rd

Skriftligt spörsmål om dödsfall på grund av covid-19

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum23.11.2022Första undertecknarenTerhi Koulumies  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

24.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

15.12.2022familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomardödenmortalitetinfektioner