Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 604/2022 rd

Skriftligt spörsmål om preciserad utbildning till samfundsassistent inom funktionshinderservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum24.11.2022Första undertecknarenMerja Mäkisalo-Ropponen  /sdÖvriga undertecknare2Frågan lämnad.

Frågan skickad

25.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

16.12.2022undervisningsminister
Li Andersson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

personer med utvecklingsstörninghandikappassistenterutbildningbrist på arbetskraft