Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 605/2022 rd

Skriftligt spörsmål om läget i Iran

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum24.11.2022Första undertecknarenVeronika Honkasalo  /vänstÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

25.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

16.12.2022utrikesminister
Pekka Haavisto
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

kränkningar av mänskliga rättigheterdemonstrationer (meningsyttringar)demokratimedborgarsamhällestödformervåldIran