Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 607/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra den ekonomiska ställningen hos de ensamboende

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum25.11.2022Första undertecknarenVille Tavio  /safÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

28.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

19.12.2022finansminister
Annika Saarikko
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

ensamståendeekonomisk ställninghushållsavdragarvsskatt