Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 610/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att harmoniseringen i välfärdsområdena minskar beloppet av stödet för närståendevård och om att trygga likabehandlingen av närståendevårdarna i hela landet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum29.11.2022Första undertecknarenArja Juvonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

30.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

19.12.2022familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

stöd för anhörigvårdnärståendevårdarejämlikhetvälfärdsområden