Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 611/2022 rd

Skriftligt spörsmål om övervakning av olaglig marknadsföring av penningspel

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum30.11.2022Första undertecknarenHeli Järvinen  /grönaÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

30.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.12.2022inrikesminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

penningspelmarknadsföringrättsstridighetinformationsverksamhetövervakning