Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 613/2022 rd

Skriftligt spörsmål om elavbrottens inverkan på medicinska hjälpmedel

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum30.11.2022Första undertecknarenSheikki Laakso  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

01.12.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

20.12.2022familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

elavbrottmedicinteknisk utrustning