Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 614/2022 rd

Skriftligt spörsmål om övervakning av tung trafik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum30.11.2022Första undertecknarenMatti Semi  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

01.12.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.12.2022inrikesminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

tung trafikövervakningövervakningsanordningarpolisentrafiksäkerhettransportbranschen