Senast publicerat 13-01-2023 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 615/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra förutsättningarna för små slakterier

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum01.12.2022Första undertecknarenPekka Aittakumpu  /centFrågan lämnad.

Frågan skickad

01.12.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

15.12.2022jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

13.01.2023
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

slakteriersmåföretagverksamhetförfattningarlivsmedelsproduktionsjälvförsörjning