Senast publicerat 04-12-2020 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 840/2020 rd

Skriftligt spörsmål om minimikvoterna för mjölk och framtiden för små mjölkgårdar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum06.11.2020Första undertecknarenRitva Elomaa  /safÖvriga undertecknare20Frågan lämnad.

Frågan skickad

09.11.2020
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

26.11.2020jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

04.12.2020
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

mjölk (komjölk)mjölkboskapsgårdarförsäljningkvotermejerier