Senast publicerat 04-12-2020 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 841/2020 rd

Skriftligt spörsmål om begränsning av användningen av torv och om torvens betydelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum06.11.2020Första undertecknarenRitva Elomaa  /safÖvriga undertecknare18Frågan lämnad.

Frågan skickad

09.11.2020
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

25.11.2020näringsminister
Mika Lintilä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

04.12.2020
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

torvtorvproduktionslutandenyttobrukenergiutvinning