Senast publicerat 05-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 904/2020 rd

Skriftligt spörsmål om lagstiftningen om redovisningsskyldighet och gäldenärens rättsskydd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum27.11.2020Första undertecknarenJari Myllykoski  /vänstÖvriga undertecknare11Frågan lämnad.

Frågan skickad

30.11.2020
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.12.2020justitieminister
Anna-Maja Henriksson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

redovisningsskyldighetgäldenärfordringsägarerättsskyddlagstiftningtransparens