Senast publicerat 05-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 987/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbjuda ritualslakt i Finland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum05.01.2021Första undertecknarenRiikka Purra  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

07.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

28.01.2021jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

slaktritualeravlivningköttreligiösa samfund