Senast publicerat 05-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 989/2020 rd

Skriftligt spörsmål om vem som ska betala kostnaderna för återbeskogning av torvmossar då torvutvinningen läggs ned

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum08.01.2021Första undertecknarenMinna Reijonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

08.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.01.2021jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

torvproduktionkärrbeskogningkostnader