Senast publicerat 05-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 992/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att befria fordon för prehospital akutsjukvård från bilskatt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum08.01.2021Första undertecknarenMatias Marttinen  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

11.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

29.01.2021finansminister
Matti Vanhanen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

prehospital akutsjukvårdfordonbilskattutryckningsfordon