Senast publicerat 12-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 996/2020 rd

Skriftligt spörsmål om våldsamma brott mot liv som begås av ungdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum12.01.2021Första undertecknarenAri Koponen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

12.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

03.02.2021inrikesminister
Maria Ohisalo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

12.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

brott mot livvåldsbrottunga förbrytareförebyggande