Senast publicerat 20-10-2016 13:38
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 1/2016 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2016 och de viktigaste propositionerna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum09.02.2016Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

09.02.2016
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringspolitikregeringspropositionerekonomisk politikentreprenörskapsysselsättningspolitikkommunerinvandringSipilä Juha