Senast publicerat 22-04-2022 12:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 1/2022 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik år 2022 och de mest centrala propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum08.02.2022Lämnats avstatsministerSanna MarinÄrendet aktualiserades.

Debatt

08.02.2022
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

social- och hälsovårdsreformvälfärdsområdesvalutbildningspolitikfamiljepolitikekonomisk politikklimatpolitiksmittsamma sjukdomarcoronavirusregeringspropositionerregeringsprogram