Senast publicerat 31-01-2017 14:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 2/2016 rd

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum17.05.2016Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

17.05.2016
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ägarstyrningstatsbolagekonomisk tillväxtstatenägarpolitiksamhällsansvar