Senast publicerat 05-07-2019 11:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 2/2018 rd

Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum27.06.2018Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

27.06.2018
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

social- och hälsovårdsreformlandskapsreformdröjsmålvalfrihetoffentlig ekonomi