Senast publicerat 16-10-2018 12:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 3/2017 rd

Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum31.05.2017Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

31.05.2017
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utrikespolitiksäkerhetspolitikEuropeiska unionen