Senast publicerat 24-08-2020 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 3/2020 rd

Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum27.02.2020Lämnats avstatsministerSanna MarinÄrendet aktualiserades.

Debatt

27.02.2020
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomarepidemierpandemierhälso- och sjukvårdhälsoskyddförsörjningsberedskapföregripandeInstitutet för hälsa och välfärd