Senast publicerat 01-03-2022 10:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 3/2022 rd

Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Överlämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende