Senast publicerat 19-02-2018 15:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 4/2015 rd

Statsministerns upplysning om social- och hälsovårdsreformen och bildandet av självstyrande områden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum18.11.2015Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

18.11.2015
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

social- och hälsovårdsområdensocial- och hälsovårdsförvaltningsocial servicehälsovårdstjänsteroffentlig förvaltningsjälvstyrelsesocial- och hälsovårdsreform