Senast publicerat 03-04-2019 14:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 5/2017 rd

Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum28.11.2017Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

28.11.2017
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inneluftfuktskadormögelskadorventilationtemperaturbyggnaderkommuneroffentliga byggnaderbyggande