TKF 1/2018 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen123/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen124/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 29 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen125/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Tagits upp till behandling
Datum22.02.2018
Lämnats avTalmanskonferensen
Talmanskonferensen framställde ett förslag.
Meddelat i plenum
Datum23.02.2018
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut och i lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av förslaget till beslut och lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till beslut och lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av förslaget till beslut och lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum20.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum21.12.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Riksdagens skrivelse
Datum02.01.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Riksdagens skrivelse
Datum02.01.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat01.03.2018
Behandlingen avslutad14.12.2018
+ Grundlagsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordspaning  befogenheter  grundrättigheter  mänskliga rättigheter  rättsskydd  parlamentarisk kontroll  tystnadsplikt  laglighetsövervakning  Riksdagens arbetsordning  Riksdagens tjänstemän  Europeiska unionen  Underrättelseombudsmannen  Underrättelsetillsynsutskottet 
Senast publicerat 15-01-2020 11:22