Senast publicerat 08-10-2021 11:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo TKF 1/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Författningssamlingen
150/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Talmanskonferensens förslag Tagits upp till behandling

Datum06.02.2020Lämnats avTalmanskonferensenTalmanskonferensen framställde ett förslag.

Meddelat i plenum

07.02.2020
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020.

Första behandlingen

19.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.03.2020
Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmansonferensens förslag TKF 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

25.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Riksdagens skrivelse

08.10.2021
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.02.2020
Behandlingen avslutad12.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förvaltningsrådfonderövervakningSitraRiksdagens bankfullmäktigeFinlands Banks revisorerRiksdagens arbetsordning