Senast publicerat 12-10-2021 16:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo TKF 2/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
Författningssamlingen
864/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Talmanskonferensens förslag Tagits upp till behandling

Datum09.09.2021Lämnats avTalmanskonferensenTalmanskonferensen framställde ett förslag.

Meddelat i plenum

10.09.2021
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.

Första behandlingen

05.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslaget i talmanskonferenses förslag TKF 2/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslaget avslutades.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.10.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Andra behandlingen

08.10.2021
Riksdagen godkände beslutsförslaget gällande ändring av riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 2/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av beslutsförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

12.10.2021
Riksdagens skrivelse.

Riksdagens skrivelse

12.10.2021
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.09.2021
Behandlingen avslutad30.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetsordningriksdagsarbeteutskottexperterhörande (förfarande)distansmötencoronavirussmittsamma sjukdomarriksdagsledamöterfrånvarostatistik (data)distansarbetefamiljeledigheterRiksdagens arbetsordningRiksdagsutskott