Senast publicerat 18-02-2022 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo TKF 3/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
Författningssamlingen
1209/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Rubrik
2 Riksdagens beslut om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning
Författningssamlingen
1210/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Talmanskonferensens förslag Tagits upp till behandling

Datum26.10.2021Lämnats avTalmanskonferensenTalmanskonferensen framställde ett förslag.

Meddelat i plenum

27.10.2021
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2021.

Första behandlingen

17.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslag 1 och 2 i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.12.2021
Riksdagen godkände beslutsförslag 1 och 2 i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av beslutsförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

21.12.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.12.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Riksdagens skrivelse

21.12.2021
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.

Riksdagens skrivelse

21.12.2021
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.11.2021
Behandlingen avslutad16.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

organisationerinformationsverksamhetinformationstjänstbibliotekorganisationsförändringarledare (roll)RiksdagenRiksdagsbiblioteket