Senast publicerat 11-07-2018 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo USP 18/2011 rd

Statsrådets utredning om fördragsutredning om Finlands internationella avtalspolitik och hur den utvecklas

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets USP-utredning Överlämnats

Datum25.11.2011AvsändareUtrikesministeriet

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2011

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

FinlandSäkerhetspolitikUtrikespolitikInternationella avtal