Senast publicerat 12-06-2018 09:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo USP 6/2018 rd

Statsrådets utredning: Om Finlands deltagande i stödjandet och stabiliseringen av Afghanistan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets USP-utredning Överlämnats

Datum05.04.2018FöredragandeUtrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Afghanistankrishantering