Senast publicerat 21-11-2018 15:41
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 1/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum02.02.2017FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsdirektörLena AnderssonStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

02.02.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

24.05.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/1838
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

penningtvättekonomisk brottslighetdirektivbrottsbekämpningterrorismorganiserad brottslighetEU-länderstraffEuropeiska unionen