Senast publicerat 14-04-2021 16:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 10/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hälsorisker samt om upphävande av beslut Nr 1082/2013/EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum11.02.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandemedicinalrådMikko PaunioStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

11.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1630
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

hälsoskyddhotföregripandeinre marknadhälso- och sjukvårdfolkhälsaförordningarkrisberedskapEuropeiska unionen