Senast publicerat 14-04-2021 16:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 13/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Talmannens beslut meddelat i plenum

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum18.02.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandemedicinalrådAnni-Riitta Virolainen-JulkunenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

18.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

23.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1625
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

EU-länderfolkhälsasmittsamma sjukdomarhälsoriskerövervakningcentrer (organisationer)förebyggandeskyddsåtgärderEuropeiska unionen