Senast publicerat 09-09-2021 09:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 22/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum12.05.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRisto SakkiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

13.05.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

18.05.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0375
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

mervärdesskattvarortjänster (service)offentlig upphandlingskattefrihetkriserkatastrofercoronavirussmittsamma sjukdomarimportEuropeiska unionen