Senast publicerat 21-04-2021 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 33/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum07.06.2018FöredragandeJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigLauri RautioStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

07.06.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

12.06.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

16.11.2018
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

14.02.2019
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

25.01.2021
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/0927
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0928
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

beviselektroniska resurserförordningardirektivstraffprocessEU-länderförundersökningtvångsmedelrätt till informationEuropeiska unionen