Senast publicerat 25-09-2020 15:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 37/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till genomförandeförordning om insamling av data om förbrukning vid körning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum23.07.2020FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandetrafikrådKimmo KiiskiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

24.07.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utsläppkoldioxidpersonbilarEuropeiska unionen