Senast publicerat 19-10-2022 15:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 37/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum19.05.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSofia AspelundStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

19.05.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.05.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2022/0390
Hänvisning till Eutori
EU/707/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

konsumentskyddcirkulär ekonomihållbar konsumtionmarknadsföringmiljöskyddinformationsförmedlingEU-direktivgrön övergångEuropeiska unionen