Senast publicerat 05-02-2021 19:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 38/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om U-space-reglering för obemannad luftfart

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum23.07.2020FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigLaura SarlinStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

24.07.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

21.12.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0210

Sökord

luftfartluftfarkosterEuropeiska unionen