Senast publicerat 09-09-2020 16:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 39/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19 (COM(2020) 261 final)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum23.07.2020FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsti TörmäkangasStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

24.07.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1036
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

kliniska prövningarcoronavirussmittsamma sjukdomarmedicinervaccinEuropeiska unionen