Senast publicerat 10-09-2020 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 40/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om extraordinära åtgärder till följd av covid-19-pandemin under den tredje referensperioden (2020–2024) avseende prestations- och avgiftssystemet i det gemensamma europeiska luftrummet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum13.08.2020FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMira KarppanenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

13.08.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0210
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

flygtrafiksmittsamma sjukdomarcoronaviruspriser (kostnader)flygbolagekonomiska kriserstatsstödserviceavgifterEU-länderförordningarEuropeiska unionen