Senast publicerat 21-09-2020 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 41/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag om ändring av kommissionens SGEI de minimis-förordning (EU) nr 360/2012

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum20.08.2020FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandehandelsrådOlli HyvärinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

20.08.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0197
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

statsstödEU-ländercoronavirusförordningarföretagsstödsmittsamma sjukdomarEuropeiska unionen