Senast publicerat 27-11-2020 18:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 42/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum27.08.2020FöredragandeFinansministerietFöredraganderegeringsrådAntero ToivainenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

27.08.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1146
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

beskattninginformationsförmedlingskatter (avgifter)handräckningEU-direktivinformationssysteminformationsutbyteEU-länderEuropeiska unionen